SXCC logo 2015

Pravilnik ECC za leto 2015

Pozdravljeni,

v prilogi in nadaljevanju objavljamo pravilnik za disciplino Enduro Cross Country za sezono 2015.

Lep pozdrav, SXCC

Pravilnik discipline Enduro Cross Country 2015

Enduro Cross Country je disciplina, namenjena tekmovanju z motorji in štirikolesniki, ki se izvaja na različnih naravnih ali umetnih podlagah in je namenjena dokazovanju voznikovih izkušenj in vzdržljivosti, ter vzdržljivosti motorja. Tekmovalci morajo v časovnem obdobju, ki je določen za posamezni razred, prevoziti čim več krogov.

Strokovni svet ORZS razpiše amatersko tekmovanje za voznike v discipline Enduro Cross Country po določilih športnega pravilnika ORZS in tega pravilnika. V sklopu amaterskega tekmovanja se razpišeta tudi dve kategoriji (ena za solo motorje in ena za štirikolesnike), ki se točkujeta za državno prvenstvo. Pogoje za sodelovanje v razredih državnega prvenstva določi AMZS. Za državno prvenstvo se točkujejo samo dirke, ki bodo izvedene v Sloveniji.

Koledar tekmovanj je objavljen na spletni strani ORZS (www.orzs.si) in/ali na spletni strani SXCC (www.sxcc.si). Dopušča se sprememba ali dopolnitev koledarja.

Vsak organizator tekmovanja je dolžan za vsako tekmovanje izdelati posebni pravilnik, katerega potrdi Komisija za sekcije ECC pri ORZS. Posebni pravilnik, ki se pripravi po predlogi Komisije za sekcije ECC pri ORZS je potrebno potrditi najmanj 15 dni pred tekmovanjem. Ta pravilnik tekmovanja se po potrditvi objavi na spletni strani SXCC in /ali ORZS.

 1. POGOJI ZA VOZNIKE

Na tekmovanju lahko v posameznih razredih sodelujejo domači in tuji vozniki, ki izpolnjujejo:

 • Motorji:

DIAMANT– državno prvenstvo – najboljši vozniki, kateri imajo izkušnje na mednarodnih tekmovanjih ter želijo svoje znanje preizkusiti z najboljšimi vozniki. Vozniki morajo imeti veljavno nacionalno ali mednarodno vozniško licenco izdano pri AMZS ali tuji nacionalni zvezi, članici FIM ali FIM Evropa.

GOLD – vozniki z izkušnjami v tekmovanjih, kateri želijo s sebi enakimi preizkušati svoje znanje. Vozniki brez licence.

SILVER -amaterski vozniki, kateri nimajo izkušenj s tekmovanji in želijo s sebi enakimi preizkušati svoje znanje. Vozniki brez licence.

BRONZE– kategorija je namenjena popolnim začetnikom, v tej kategoriji nastopajo tekmovalci kateri nimajo nobenih izkušenj z nobenimi tekmovanji v moto športu. Vozniki brez licence.

WOMEN– kategorija je namenjena ženskam, katere želijo nastopati na tekmovanjih enduro cross country. Vozniki brez licence.

VETERAN 40 – za veterane nad 40 let. Proge bodo pripravljene enake kot za kategorijo SILVER. Vozniki brez licence.

VETERAN 50 – za veterane nad 50 let. Proge bodo pripravljene enake kot za kategorijo SILVER. Vozniki brez licence.

TEAM – kategorija je namenjena dvojicam – parom. Vozniki brez licence.

 • Štirikolesniki

QUAD 2WD – državno prvenstvo – najboljši vozniki, kateri imajo izkušnje na mednarodnih tekmovanjih ter želijo svoje znanje preizkusiti z najboljšimi vozniki. Vozniki morajo imeti veljavno nacionalno ali mednarodno vozniško licenco izdano pri AMZS ali tuji nacionalni zvezi, članici FIM ali FIM Evropa.

QUAD 4WD – vozniki brez licence

QUAD hobby – vozniki brez licence

Vsi vozniki morajo biti polnoletni! Vsi, ki nastopajo prvič v panogi cross country, se morajo pred nastopom udeležiti izobraževanja. Termini seminarjev bodo 45 minut pred prvim štartom.

 1. OPREMA VOZNIKOV IN MOTORJEV

Obvezna je uporaba sledeče zaščitne opreme:

– ustrezno nameščene in homologirane motoristične čelade in očal

– zaščita telesa in hrbtenice

– zaščita kolen in komolcev

– zaščitne hlače in dresa

– zaščitne rokavice

– zaščitni škornji

Vsa ostala neomenjena zaščita je priporočljiva.

Štartne številke se določijo pred začetkom vožnje na prijavah. Štartne številke morajo biti nameščene na ustreznem vidnem prostoru motorja in na sprednjem delu vozila. Štartne številke priskrbi organizator tekmovanja. Obvezna je uporaba te številke.

Nalepko kategorije mora imeti vsak voznik nalepljeno na zadnji strani čelade. Nalepko priskrbi organizator tekmovanja.

Vsi štirikolesniki brez avtomatskega menjalnika morajo imeti nameščemo delujoče varnostno stikalo (kill switch). Vsi štirikolesniki na štartu pa morajo biti opremljeni z bočnimi zaščitami – nerf bari.

 1. TEKMOVALNI RAZREDI IN DOLŽINA TEKMOVANJA TER PRIJAVNINA

Tekmovanje je razpisano v sledečih tekmovalnih razredih/kategorijah:

 • Razred DIAMANT (državno prvenstvo), GOLD, SILVER, VETERAN 40 in VETERAN 50:
  • brez omejitve prostornine
  • 120 minut
  • 39 EUR
 • Razred BRONZE:
  • brez omejitve prostornine
  • 60 minut
  • 29 EUR
 • Razred TEAM – dvojice:
  • brez omejitve prostornine
  • 60 minut + 120 minut
  • 29 EUR
 • Razred WOMEN:
  • brez omejitve prostornine
  • 60 minut
  • 0 EUR
 • Razred Quad 2WD (državno prvenstvo):
  • brez omejitve prostornine, s pogonom samo na zadnji kolesi
  • 60 minut
  • 39 EUR
 • Razred Quad 4WD:
  • brez omejitve prostornine, s stalnim ali vklopljivim štirikolesnim pogonom
  • 60 minut
  • 39 EUR
 • Razred Quad Hobby:
  • brez omejitve prostornine, s pogonom samo na zadnji kolesi s stalnim ali vklopljivim štirikolesnim pogonom
  • 60 minut
  • 39 EUR

Za vsak razpisan razred morajo na posameznem tekmovanju nastopiti vsaj trije (3) vozniki. Prijavnina se plača na dan tekmovanja in znaša:

 1. TEHNIČNA PRAVILA ZA MOTOCIKLE

Motocikli v razredih / kategorijah morajo biti skladni z FIM tehničnim pravilnikom za panogi motokros in/ali enduro. Najvišja dovoljena glasnost je 115 dB/a merjeno po metodi 2 m MAX oz 94 dB/A merjeno po klasični statični metodi. Merjenje hrupa se opravlja naključno, lahko tudi po dirki. Vozniku, ki zavrne merjenje hrupa organizator ni dolžan omogočiti udeležbe na dirki. Dovoljena je uporaba kros ali enduro pnevmatik. Po opravljenem tehničnem pregledu je prepovedana zamenjava okvirja in/ali agregata.

 1. POLIGON, PROGA IN TEKMOVANJE

Podlago poligona za disciplino Enduro Cross Country ponavadi sestavljajo naravne ali umetne podlage, ki jih organizator ne spreminja, ni pa nujno omejen na:

– gore, skalnata podlaga

– peščene sipine

– reke, posušene rečne struge, blato

– javne ceste

– naravna vegetacija, grmovje, visoka trava, gozd

– asfaltne ceste ali off road steze

– teren v zimskih pogojih

Enduro Cross Country poligon mora poleg vidika varnosti zagotoviti tudi:

– zadostno velik štartni prostor

– primerno širino steze (minimalno 2 m, priporočamo 8 m)

– proga mora biti dobro označena, označevalni trak dobro viden (po možnosti živih barv) in označevalni količki višine min. 0,5 m od tal in širine vsaj 4 cm in brez koničastih zaključkov

– med progami mora biti zadosten razmak (1 m)

– ovire ob progi, ki bi lahko predstavljale nevarnost za tekmovalce mora biti zaščitene s slamo ali drugimi elastičnimi oblogami

– proga poteka v krogu, dolžina proge mora biti vsaj 3000m, za vse težje predele proge mora obstajati obvozna pot, katera pa mora biti časovno daljša od težjega dela.

– servisno cono

– zadostno velik prostor za boks. Boks mora nuditi tudi sanitarije, pitno vodo, posode za odlaganje odpadkov, gasilne aparate. V boksih je obvezna uporaba neprepustne zaščitne ponjave, za vsako motorno kolo ena, velikosti vsaj 2 x 2 m za večsledna vozila, za enosledna vozila pa 1 x 2 m. Ponjava mora biti nameščena pod motorjem, ko je ta ustavljen v boksu.
Glede na to, da natančnih pravil dejansko ni, je potrebno pri načrtovanju proge upoštevati stanje gleda na okoliščine. Kjerkoli pa se Enduro Cross Country tekmovanje organizira, je vselej potrebno najprej upoštevati vidik varnosti. Pri vseh moto tekmovanjih je prisotno visoko tveganje za poškodbe, zato mora organizator narediti vse, da zagotovi tekmovanje maksimalno varno.

Organizator je dolžan zagotoviti tudi poseben prostor za varno shranjevanje odpadkov, olj, pnevmatik, akumulatorjev in/ali katerikoli drug material, ki se šteje kot okolju nevaren odpadek. Taka območja morajo biti jasno označena.

Vsak tekmovalec je dolžan skrbeti za red in čistočo na prizorišču.

Pred prvo vožnjo ustreznost proge preveri tudi predstavnik AMZS.

Tekmovanje:

 • posamezniki: štart, vožnja, cilj
 • pari: menjave voznikov (vsak vozi svoj motor ali pa se za isto tekmovanje uporabi isti motor za eno dvojico) potekajo izključno v servisni coni. Če se motor ob menjavi voznika zamenja se nanj preloži tudi transponder.
 1. ŠTART, URNIK IN TEHNIČNI PREGLED TER VERIFIKACIJA, CILJ

Štartni in predštartni prostor določi organizator, kateri je dolžan postaviti tudi označevalne table za posmezne kategorije razrede. Predštartni prostor se zapre 30 (trideset) minut pred štartom posamezne vožnje. Za voznike, kateri se oglednega kroga ne udeležijo se predštartni prostor zapre 1 (deset) minut pred štartom . Voznik, ki zamudi prihod v predštartni prostor, začne dirko iz ozadja, pri čemer mora upoštevati navodila vodstva dirke.

Ogledni krog je na voljo vsem tekmovalcem pred njihovim štartom, udeležba ni obvezna. Ogledni krog vodi vodi zmagovalec overall kategorije prejšnjega tekmovanja. Tekmovalci, kateri ne odpeljejo oglednega kroga, ta čas počakajo na svojih mestih na štartnih linijah.

Štart je skupinski, po razredih in po linijah:
09.30 – START 1 – QUAD 2WD, QUAD 4WD in QUAD hobby
11.00 – START 2 – Bronze, Women in Team (1.vožnja team)
12.30 – START 3 – Silver, Veteran 40 in 50 in Team (2. vožnja team)
15.00 – START 4 – Diaman in Gold

Vozniki motornih koles, stojijo pred svojimi vozili, med nogami imajo prednje kolo in so obrnjeni proti krmilu. Vsaka roka je na svoji strani krmila. Motorji delujejo. Na zvočni znak štarterja sedejo na vozilo in odpeljejo.

Vozniki štirikolesnikov sedijo na neprižganih motorjih z rokami dvignjenimi v zrak. Na zvočni znak štarterja prižgejo motorje in se odpeljejo.

Prehiter štart se kaznuje s časovnim pribitkom desetih (10) minut. Voznika se o časovnem pribitku za prehiter štart obvesti s tablo na kateri piše T + 10 min in njegovo štartno številko.

Urnik tekmovanja Enduro Cross Country:

8:00 – 12:00           verifikacija in tehnični pregled

9:30                      štart vseh razredov štirikolesnikov

10:45                     podelitev priznanj vseh razredov štirikolesnikov

11:00                     štart razredov Bronze, Women in Team (1.vožnja team)

12:30                     štart razredov Silver, Veteran 40 in 50 in Team (2. vožnja team)

15:00                     štart razredov Diaman in Gold

17:20                     podelitev priznanj vseh razderov motorjev

Sestanek med vodstvom dirke in vozniki bo na štartnem prostoru 10 minut pred štartom. Urnik prireditve se lahko spremeni.

Prijave se začnejo v soboto ob 8:00 in trajajo do 12:00. Vodja verifikacijske službe pregleda izpolnjeno prijavnico z izjavo, pobere prijavnino in pregleda čelado. Čelada mora biti homologirana v skladu z določili FIM pravilnika. Pred samim tekmovanjem voznik podpiše izjavo, s katero se strinja s pogoji organizatorja.

Tehnični pregled se opravi ob verifikaciji. Motorji morajo biti tehnično brezhibni, opremljeni z vso predpisano opremo in brez kakršhin koli ostrih delov. Vozniki brez nalepke o opravljenem tehničnem pregledu ne morejo voziti.

O pregledani opremi je potrebno voditi zapisnik. Vsak voznik lahko prijavi največ en motor / štirikolesnik. Motor / štirikolesnik lahko tehnični komisar pregleda tudi po dirki.

Tekma je končana, ko po preteku določenega časa katerikoli tekmovalec iz svojega razreda prevozi ciljno linijo. Za razrede, ki tekmujejo v dveh vožnjah, se za končni čas šteje seštevek obeh voženj.

 1. POMOČ, DOLIVANJE GORIVA in PARK FERME

Kakršnakoli pomoč in sprejemanje rezervnih delov in orodja je dovoljeno izključno v servisni coni, katero določi organizator. Neupoštevanje tega pravila je izključitev. Fizična pomoč, v primeru možne poškodbe voznika ali vozila je na progi dovoljena brez kaznovanja.

Dolivanje goriva je dovoljeno samo v servisni coni. V območju dolivanja goriva je prepovedana uporaba odprtega ognja in kajenja. Obvezna je prisotnost gasilca. Vsak tekmovalec ima lahko enega mehanika v servisni coni, tudi za pomoč pri dolivanju goriva. Dolivanje goriva se opravlja pri nedelujočem motorju.

Pri progah, katere imajo ločeno servisno cono in tank cono je v coni lahko prisoten samo gasilec, tekmovalec pa mora sam ob nedelujočem motorju dotočiti gorivo. Tank cona je med vožnjo zaprta za vse razen tekmovalce, zato se mora gorivo v cono prinesti pred dirko.

Prvi trije vozniki iz posameznega razreda državnega prvenstva morajo svoje motocikle po končani dirki postaviti direktno v zaprto parkirišče, kjer morajo ostati 30 minut po prihodu zmagovalca skozi cilj. Voznik, ki ne pripelje motocikla direktno v park ferme, se izključi iz dirke.

 1. KAZNI IN PRIZNANJA
 • kajenje v servis coni – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • alkohol v servis coni – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • dolivanje goriva izven servisne cone – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • dolivanje goriva ob delujočem motorju – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • neuporaba ponjave pod motorjem v boksih – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • preveliko število mehanikov v servisni coni – dodatek 5 minut in 20 EUR
 • prehiter štart – dodatek 10 minut
 • predelava motorja po opravljenem tehničnem pregledu – izključitev
 • krajšanje proge – izključitev
 • vožnja v nasprotno smer – izključitev
 • tehnična pomoč izven servisne cone – dodatek 5 minut
 • podaja nepravilnih podatkov na prijavnici – dodatek 5 minut
 • namerno kršenje pravil – izključitev
 • neprimerno obnašanje – izključitev
 • neprimerno obnašanje člana ekipe – dodatek 5 minut

Organizator je dolžan priskrbeti priznanja za prva 3 mesta v vsaki kategoriji.

 1. VODSTVO TEKMOVANJA

Vodstvo dirke

Dirko vodi direktor dirke s športnimi funkcionarji. Na dirki mora biti obvezno prisoten tehnični komisar (licenciran s strani ORZS ali AMZS).

Poleg direktorja dirke, je organizator za tekmovanje dolžan imenovati še:

– pomočnika direktorja dirke – poskrbi za pravočasno pridobitev vseh dokumentov za izvedbo dirke in razdelitev dokumentov vsem službam za opravljanje svojiih dolžnosti ter da je posebni pravilnik pravočasno pripravljen. V času dirke je koordinator dela med direktorjem dirke in vsemi ostalimi službami organizatorja

– vodjo tehnične in verifikacijske službe – glej Športni funkcionarji

– vodja sodniške službe – glej Športni funkcionarji

– vodjo boksa – glej Športni funkcionarji

– vodjo zdravniške službe

– vodjo gasilske službe

– vodjo redarske službe

Službeni zdravnik na dirki mora morebitne poškodbe vpisati v zdravniški karton voznika (DP).

Direktor dirke

Direktorja dirke imenuje organizator. Biti mora športni komisar (licenciran s strani ORZS ali AMZS). Naloge direktorja dirke so:

– zagotoviti mora ustrezno pripravo proge, da so vsi funkcionarji na svojih mestih ter da so vse službe za varnost, prvo pomoč in ostale pripravljene opravljati svoje dolžnosti. Progo pred tekmovanjem pregleda skupaj s tehničnim komisarjem.

– zagotoviti, da so vsi dokumenti voznikov in sodelujočih pregledani, da so vozila primerno označena in pregledana ter preveriti, da ni nobenih zadržkov za sodelovanje prijavljenih voznikov na dirki

– zagotoviti mora povezave s funkcionarji na progi, tako da preverja varnost na progi in v primeru nevarnosti prekine dirko oziroma del dirke. Prav tako v primeru “višje sile” prekine dirko in odpokliče funkcionarje na progi

– zagotavlja preverjanje voznikov in vozil na štartu ter jih v primeru, da ne izpolnjujejo zahtev varnosti, izključi iz dirke

– kaznuje voznike po pravilih panoge

– je štarter

– odgovoren je za vsa uradna dopisovanja

– odreja odstranitev oseb, ki se ne ravnajo po navodilih odgovornih oseb

– preverja spoštovanje pravil ter v nasprotnem primeru ukrepa proti kršilcem

– podaja vsa potrebna poročila oziroma zagotavlja, da jih izvršni funkcionarji podajo.

Zagotavlja, da so rezultati podani ob pravem času in pravilni.

Direktor dirke na tekmovalni dan skliče 2 seji (seje so odprte).

 1. seja – pred začetkom dirke:
  1. potrditev prisotnosti:
   1. direktor dirke
   2. pomočnik direktorja dirke
 • tehnični komisar
 1. glavni sodnik
 2. vodja redarske službe
 3. vodja zdravniške službe
 • vodja gasilske službe
 • vodja časomerilcev
 1. pregled dokumentacije, pregled zapisnika verifikacijske in tehnične službe
 2. poročilo sestanka z vozniki
 3. predstavitev služb
 4. Razno
 1. seja – po končani dirki
  1. obravnava morebitnih protestov
  2. poročilo direktorja dirke o poteku tekmovanja
  3. potrditev rezultatov
  4. ocena dirke
  5. razno

Za vsako sejo je potrebno voditi zapisnik. Zapisnik vodi pomočnik direktorja dirke.

Časomerilska služba

Časomerilci morajo biti afirmirani izvajalci, z večletnimi izkušnjami. Rezultati se sproti objavljajo na monitorjih v servisni coni. Časomerilci kontrolirajo voznike in njihove čase. Če so časi krogov posameznega dirkača bistveno različni, mora vodja časomerilske ekipe o tem opozoriti direktorja dirke.

Neuradni rezultati morajo biti objavljeni najkasneje 30 minut po koncu dirke posameznega razreda. Končni uradni rezultati se objavijo na oglasni deski in na spletni strani www.sxcc.si

Športni funkcionarji

 

 • Športni funkcionarji na verifikaciji morajo pred dirko pregledati dokumente vseh sodelujočih. Direktorju dirke oz. pomočniku direktorja dirke podajo poročilo o voznikih in opremi
 • Športni funkcionarji – tehnični komisarji preverjajo ustreznost vozil pred, med in po dirki. Direktorju dirke oz. pomočniku direktorja dirke podajo poročilo o tehničnem pregledu, poleg tega pa podajo pisno tudi zahtevke za izključitev vozil iz dirke zaradi neustreznosti z varnostnimi oziroma tehničnimi predpisi
 • Ostali športni funkcionarji na dirki morajo izvrševati naslednje dolžnosti:
  • da so v času dirke na mestu, na katerega so razporejeni in vestno opravljajo svojo funkcijo
  • da so v stalni povezavi z vodstvom dirke
  • da obveščajo vodstvo dirke o vseh dogodkih in nesrečah, ki spadajo v njihovo področje kontrole
  • da uporabljajo zastave v skladu s pravili
  • da podajo pisna poročila o kakršnikoli nepravilnosti, kršenju pravil ali
  • nesreči na njihovem področju kontrole

Sodniki

Sodniki so lahko osebe stare najmanj 16 let in imajo opravljen ustrezen seminar ter izpit za športnega funkcionarja (sodnika) pri ORZS ali AMZS.

 1. SIGNALIZACIJA IN SODNIKI

Signalizacija se izvaja z zastavicami velikosti približno 750 x 600 mm.

Zastave:

– rumena (sodniki ob progi) – nevarnost, dirkač mora biti pripravljen na ustavljanje, prepovedano prehitevanje

– rdeča (glavni sodnik) – prekinjena dirka, takojšnja zaustavitev in vožnja v bokse

– črna (glavni sodnik) – diskvalifikacija voznika

– karirasta črno bela (glavni sodnik) – konec dirke

tabla T + 10 in številka voznika – časovni pribitek za prehiter štart

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravilnik je potrdila Komisija za sekcije EMŠMS pri ORZS in velja do potrditve sprememb pri isti komisiji.

 1. RAZNO

Voznik je uvrščen, če prevozi najmanj 50% časa tekmovanja.

 1. TOČKOVANJE
mesto točke mesto točke mesto točke mesto točke
1 25 6 15 11 10 16 5
2 22 7 14 12 9 17 4
3 20 8 13 13 8 18 3
4 18 9 12 14 7 19 2
5 16 10 11 15 6 20 1

Vsi vozniki ki so na dirki štartali, morajo biti razvrščeni v rezultatih. Neuradni rezultati se objavijo takoj po končani vožnji, ki postanejo uradni takoj, ko jih potrdi žirija (samo za DP). Organizator mora izdelati rezultate za vsak razred posebej.

Iz rezultatov mora biti razvidno uvrstitev voznika, štartna številka voznika, ime in priimek voznika, nacionalnost za tuje voznike, motor, dosežen čas in dosežene točke.

Uradne rezultate mora organizator poslati v roku 7 dni naslednjemu organizatorju dirke in AMZS Šport v .pdf obliki.

Overall rezultati se točkujejo enako, vendar ne po tekmovalnih razredih / kategorijah temveč po štartih (vseh razen 2. štarta).

 1. VELJAVNOST PRVENSTVA

Za končni vrstni red se upoštevajo rezultati posameznega tekmovalca od skupnega seštevka se vsakemu tekmovalcu odšteje en (1) najslabši rezultat ali ne nastop na tekmovanju . Če imata dva tekmovalca ob koncu enako število točk je zmagovalec prvenstva tisti, ki je bil boljši na zadnjem tekmovanju.

Prvenstvo se razglasi, če so odpeljane vsaj tri dirke s po tremi nastopajočimi vozniki.

 1. KOLEDAR DIRK 2015

21.3.2015 – KOPER (SLO)
18.4.2015 – RIBNIK (HR)
16.5.2015 – SLOVENJ GRADEC (SLO)
20.6.2015 – RIBNIK (HR)
29.8.2015 – LOVRENC NA POHORJU (SLO)
3.10.2015 – ŽIRI (SLO)

Pustite odgovor

XHTML: Uporabite lahko sledeče značke: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>